You are currently viewing תפיסה זה שם המשחק

תפיסה זה שם המשחק

בסופו של דבר תפיסה זה שם המשחק,
תפיסה עצמית ותפיסה חיצונית
תפיסה עצמית היא האופן שבו אנחנו רואים את עצמנו, הדרך שבה אנחנו באמת מרגישים לגבי היכולות שלנו, הידע שלנו ולגבי הכשרון והמקצועיות שלנו
זה מה שיכתיב את ההצלחה או הכישלון שלנו
תפיסה חיצונית היא הדרך שבה העולם תופס אותנו: אם אנשים חושבים שאנחנו מקצועיים, רציניים ומצליחנים זה מה שיקבע את ההתפתחות העסקית שלנו, ההצלחה או הכישלון שלנו
כל אחד מהחלקים חשוב כדי להתקדם ולהשיג את המטרות שלנו ואי אפשר לוותר על אף אחד מהם.
בלי תפיסה עצמית פנימית גבוהה ובלי שנדע איך ליצור את התדמית שחשוב לנו ליצור בסביבה שלנו, כל הפעולות שנעשה לא יביאו לתוצאה הרצויה עבורנו
ממליצה בשלב ראשון שתתמקדו בעבודה על התפיסה העצמית שלכם, תחזקו את שריר האמונה והבטחון, תחזקו את המקצועיות והידע ובמקביל תדאגו ליצור הלימה בין היכולות שאתם מודעים אליהם לתפיסה של קהל הלקוחות הפוטנציאליים שלכם
אם אתם מרגישים שאתם על גג העולם, שאתם בעלי יכולות ועוצמה, דאגו לשתף את הסביבה העסקית שלכם במיקום הזה😎
נשמע פשוט? לא תמיד
בשביל זה אני כאן, מוזמנים לדבר איתי

כתיבת תגובה