You are currently viewing תגידו, מה אתם עושים בכיכר?

תגידו, מה אתם עושים בכיכר?

מה אתם עושים כשאתם נוהגים בדרך ליעד מסוים, מגיעים לכיכר ולא מכירים את הדרך? האם אתם מתלבטים תוך כדי? האם אתם מתבלבלים ולא יודעים מה לעשות? הרי יש כל כך הרבה פניות, כל כך הרבה אפשרויות. גם אם אתם לא מכירים את הדרך, אחרי סיבוב אחד אתם בוחרים פניה, גם אם אתם לא לגמרי בטוחים, ומנסים אותה. נכון? כמה כבר אפשר להסתובב באותה כיכר בלי לקבל החלטה?

אני חושבת שזה בדיוק כמו בחיים: יוצאים באחת הפניות, מנסים, בודקים, רואים מה יש שם, האם מתאים לי או לא מתאים לי. כשאנחנו מגיעים לכיכר בחיים האמיתיים או בניהול של עסק, אנחנו נתקלים ב"כיכרות” כאלו כל הזמן: עם לקוחות חדשים וותיקים, בפיתוח של מוצרים חדשים, בגבייה ובכלל בכל ההתנהלות היומיומית של העסק. וגם כאן חשוב שנבדוק האם “מתאים לי” או “לא מתאים לי”.

מתאים לי: ממשיכים לפתח ולומדים לדייק אל עבר היעד.

לא מתאים לי: חוזרים לכיכר ומחשבים מסלול מחדש.

לזה אני קוראת התנסות עסקית. נסו, בדקו מקרים וסיטואציות וכמובן השתפרו. פיתוח של עסק הוא גם בדברים שנראים לנו קטנים, בהתנסויות, בבדיקה, בניסיונות ולפעמים גם בכישלונות. והלוואי שהדרך תהיה לכם נעימה, אבל זאת דרך ואת זה חשוב לזכור.

כתיבת תגובה